PL
Wybierz pojazd
+48814503001
Wybierz pojazd

Regulamin sklepu internetowego

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin handlowy (dalej - Regulamin) określa wzajemne prawa, obowiązki i odpowiedzialność osoby kupującej towary w sklepie internetowym www.signeda.pl (dalej - Kupujący) oraz PHU Raftrans Rafał Tomiło (20-329 Lublin, ul. Chemiczna 7, Regon: 432501147, NIP: 7122309096) (dalej - Sprzedający); PHU Sjok, Sylwia Jurgel (ul. Liniowa 5, 15-587 Białystok, Regon: 368135960, NIP: 542-266-07-09). Kupując towary w sklepie internetowym, Kupujący zgadza się z niniejszym Regulaminem.

Reprezentatywne regiony  
Nazwa przedstawiciela Powiaty
P.H.U. SJOK, ul. Liniowa 5, 15-587 Białystok Dolnoslaskie, Wielkopolskie, Slaskie, Pomorskie, Podlaskie, Zachodniopomorskie, Malopolskie
PHU RAFTRANS, ul. Chemiczna-7 20-950 Lublin Mazowieckie, Kujawsko-Pomorskie, Warminsko-Mazurskie, Swietokrzyskie, Lodzkie, Lubelskie, Lubuskie, Opolskie, Podkarpackie

1.2. Umowę kupna-sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a Sprzedającym (dalej – Umowa) uważa się za zawartą z chwilą, gdy Kupujący po utworzeniu koszyka w sklepie internetowym, wskazaniu adresu dostawy, wybraniu formy płatności sposób i zapoznając się z niniejszym Regulaminem, naciśnie przycisk "Potwierdź zamówienie towaru".

Po wykonaniu w/w czynności przez Kupującego, Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia i wskazuje dokładną cenę towaru.

2. Prawa i obowiązki Stron

2.1. Kupujący ma prawo do zakupu Towarów w sklepie internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz aktami prawnymi Rzeczpospolitej Polskiej.

2.2. Kupujący (konsument) ma prawo odmówić zawarcia umowy kupna i sprzedaży towaru zawartej w sklep internetowyie ze Sprzedającym (chyba że umowa sprzedaży została zawarta na dostawę nagrań audio i/lub wideo (fonogramy, nagrania audiowizualne) ) w różnych nośnikach obrazu i dźwięku, dostarczanie programów komputerowych, jeżeli Kupujący naruszył ochronę opakowań, dostarczanie gazet, czasopism lub innych periodyków, udział w grach i loteriach, świadczenie usług, gdy za zgodą Kupującego, rozpoczęcie realizacji umowy kupna-sprzedaży nastąpiło przed upływem siedmiu dni roboczych, towary, które powstały na indywidualne zamówienie Kupującego lub zostały w sposób oczywisty do niego przystosowane lub które ze względu na swój charakter nie mogą zostać Kupującemu zwrócone z powodu utraty (zniszczenia) jego właściwości, które szybko ulegają psuciu lub gdy ich termin ważności upłynął). Należy o tym powiadomić Sprzedającego na piśmie w ciągu 7 dni roboczych od daty dostarczenia towaru. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży towaru ze Sprzedającym tylko wtedy, gdy towar jest dobrej jakości, nie został uszkodzony i nie uległ zasadniczym zmianom w wyglądzie (zakładka zwroty).

2.3. Towary elektryczne, elektroniczne nie podlegają zwrotowi (zgodnie z zasadami zwrotu i wymiany rzeczy Rzeczpospolitej Polskiej).

2.4. Kupujący ma inne prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie i aktach prawnych Rzeczpospolitej Polskiej.

2.5. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny Towaru i jego dostawy w ustalonym terminie oraz do odbioru zamówionego towaru.

3. Prawa i obowiązki Stron

3.1. Sprzedający zobowiązuje się stworzyć Kupującemu wszelkie warunki do prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez sklep internetowy, ale nie gwarantuje, że sklep internetowy będzie działał nieprzerwanie lub że transmisja danych będzie nieprzerwana i nie będzie odpowiedzialny za drobne nieścisłości.

3.2. Sprzedający zobowiązuje się wysłać zamówiony przez Kupującego towar pod wskazany przez Kupującego adres w wyznaczonym terminie.

3.3. Jeżeli Sprzedający nie może dostarczyć zamówionego przez Kupującego towaru (produktów) z ważnych powodów lub problemów technicznych, Sprzedający zobowiązuje się zaoferować Kupującemu produkt analogiczny, a w przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego analogicznego (o podobnym charakterze) towaru, zwróć wpłacone przez Kupującego pieniądze w ciągu 10 dni roboczych. W takim przypadku Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności za niedostarczenie towaru.

3.4. W przypadku próby uszkodzenia przez Kupującego pracy sklepu internetowego i jego prawidłowego działania, Sprzedający ma prawo ograniczyć i/lub zawiesić dostęp Kupującego do pracy sklepu internetowego i/lub anulować rejestrację Kupującego w sklepie internetowym bez uprzedniego powiadomienia Kupującego.

3.5. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania w sklepie internetowym i obowiązuje dla wszystkich umów kupna i sprzedaży zawartych po opublikowaniu Regulaminu.

3.6. Sprzedającemu przysługują również inne prawa i obowiązki określone w Regulaminie i aktach prawnych Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Cena i płatności

4.1. Ostateczna cena Towaru wskazana w sklepie internetowym, tj. wskazana cena zawiera obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług (cena dostawy nie jest wliczona w cenę Towaru).

4.2. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty za Towar w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego w formie oferowanej przez Sprzedającego. Jeżeli Kupujący nie zapłaci określonej ceny w wyznaczonym terminie, uważa się, że Kupujący odmawia wykonania umowy, w związku z czym Sprzedający ma prawo wstrzymać realizację zamówienia.

4.3. Kupujący może zapłacić Sprzedającemu za wybrany i zamówiony w sklep internetowyie towar na trzy sposoby:

4.3.1. Gotówka za pobraniem. Przy tej metodzie płatności zamówienie rozpoczyna się natychmiast, a gdy przyjedzie kurier, musisz mieć dokładną kwotę, równą kwocie zamówienia.

4.3.2 Korzystanie z usług bankowości elektronicznej. W kroku 3 zakupu wybierz odpowiedni link do banku. W kroku 5 kliknij „Dokonaj płatności”, zarejestruj się na stronie otwartego banku i zatwierdź przygotowane polecenie zapłaty. W tym przypadku nie są wymagane żadne dodatkowe informacje. Status zamówienia zmienia się na „opłacone” i zamówienie zostaje uruchomione.

4.4 Faktura zostanie wystawiona przez Sprzedawcę po dostarczeniu towaru i przesłana do kupującego pocztą elektroniczną. W celu uniknięcia jakichkolwiek niejasności zwracamy uwagę, że Sprzedawcą towaru lub usługodawcą jest oddział UAB „Signeda”, z którego towar wysyłany jest po oszacowaniu najszybszej dostawy do kupującego. Dostawa dóbr UWAGI: - Dostawa towaru do sklepów UAB Signeda, niezależnie od ilości zakupionego towaru - BEZPŁATNIE. Zazwyczaj towary z innych oddziałów dostarczane są w ciągu 1 dnia roboczego - Jeśli określisz dostawę do domu (lub pod inny adres) koszty wysyłki obliczane są według wagi i wielkości towaru.

5.0. Reklamacje Wszystkie informacje zawarte w zakładce zwroty

5.1. Towar dostarczany jest na koszt Kupującego kurierem DPD lub transportem Sprzedającego.

5.2. Dokładna cena Towaru, cena dostawy, ilość i asortyment Towaru, termin dostawy określa kolejność towarów zatwierdzona przez Sprzedawcę. W bardzo rzadkich przypadkach niektóre towary nie mogą być sprzedawane w 1 sztuce, dlatego po złożeniu zamówienia możesz zostać o tym poinformowany w ciągu 12 godzin roboczych.

5.3. Podczas dostawy Towaru Kupujący zobowiązuje się do sprawdzenia stanu opakowania Towaru, ilości, jakości i asortymentu.

5.4. W przypadku rozbieżności w ilości, jakości i/lub asortymencie towaru Kupujący może odmówić przyjęcia przesyłek. W takim przypadku Sprzedający lub kurier wraz z Kupującym sporządzą protokół uszkodzenia przesyłki, w którym odnotuje na piśmie stwierdzone naruszenia i niezgodności.

5.5. Po przyjęciu Towaru przez Kupującego i podpisaniu odpowiedniego dokumentu dostawy oraz zaznaczeniu naruszenia opakowania przesyłki, uważa się, że towar został dostarczony w uszkodzonym opakowaniu przewozowym, ale ilość, jakość i asortyment przestrzegać warunków umowy kupna-sprzedaży, a usługi dodatkowe, przewidziane w dokumencie dostawy, są wykonywane prawidłowo.

5.6. Po przyjęciu przez Kupującego przesyłki Towarowej i podpisaniu odpowiedniego dokumentu dostawy bez uwag, uważa się, że towar został dostarczony w nieuszkodzonym opakowaniu, a ilość, jakość, asortyment odpowiada warunkom umowy kupna-sprzedaży i dodatkowo Usługi końcowe określone w stosownym dokumencie są prawidłowo wykonywane.

5.7. Z chwilą dostarczenia towaru na adres wskazany przez Kupującego uważa się, że został on dostarczony Kupującemu, niezależnie od tego, czy towar został faktycznie odebrany przez Kupującego czy inną osobę, która odebrała towar pod wskazanym adresem . Jeżeli towar nie zostanie dostarczony w planowanym dniu dostawy, Kupujący niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia po planowanym dniu dostawy, zawiadomi o tym Sprzedawcę. W przeciwnym razie Kupujący traci prawo do zgłaszania Sprzedającemu roszczeń związanych z niedostarczeniem lub opóźnieniem w dostawie Towaru (produktów)